O nas


Gabinet lekarski Bionix Studio działa w Krakowie od 1996 roku. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi naszych metod terapii. Specjalizujemy się w diagnostyce i terapii wszelkiego rodzaju alergii (testy i odczulanie), terapii anty-nikotynowej oraz diagnostyce obecności pasożytów oraz zatrucia toksynami. Zapraszamy do kontaktu oraz zadawania pytań - bardzo chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Proszę korzystać z formularza kontaktowego lub kontaktować się z nami telefonicznie. Rejestracja telefoniczna: 12 422 62 56 W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu bezpośredniego lub pozostawienia wiadomości e-mail.


Oferta


Testy alergiczne

 

 • panel podstawowy (96 alergenów) - alergeny wziewne (pyłki roślin ogólnie, grzyby pleśniowe, kurz domowy, roztocza kurzu), alergeny zwierzęce (m.in. pies, kot), jady owadów, alergeny pokarmowe (jajo kurze, produkty mleczne-mleko i pochodne, mięsa, owoce, warzywa, mąki, orzechy, kakao, czekolada itp.)

 • panel dodatkowy spożywczy (60 alergenów) - mięsa, nabiały, ryby, owoce morza, warzywa. owoce, alkohole, przyprawy, konserwanty

 • panel chemia spożywcza - barwniki, aromaty smakowe, konserwanty, emulgatory, słodziki, antyoksydanty

 • panel pyłki roślin - pyłki traw (m.in. komosa, stokłosa, rajgras, wiechlina), pyłki drzew (m.in. olcha, leszczyna , brzoza, topola), pyłki kwiatów (m.in. aster, narcyz, róża), pyłki chwastów (m.in. babka, bylica), pyłki zbóż (np. żyto) i krzewów (np. bez, ligustr).

inne dostępne do diagnostyki alergeny: np. pyły drzewne, fenol, formaldehyd, środki czystości i inne

 

Test obciążeń organizmu

 

toksyny środowiskowe, drożdżaki

 

Test na obecność pasożytów

 

Terapie

 

 • odczulanie na poszczególne alergeny

 

 • terapie przeciwzapalne, przeciwbólowe ( stany zapalne stawów, rwa kulszowa, zapalenia zatok i inne..)

 

 • terapie nerwic i depresji


terapie uzależnień- terapia antynikotynowa

 

 

 Metody stosowane w gabinecie:

 • KONSULTACJE Lekarskie:

 

 • MEDYCYNA INFORMACYJNA (SIT- z niem. System-Informations-Therapie; w Polsce popularnie określana jako biorezonans) unikatowe połą­cze­nie wschod­nich, tra­dy­cyj­nych metod lecze­nia (medy­cy­na chiń­ska, sta­ro­in­dyj­ska) aku­punk­tury i home­opa­tii z odkry­ciami współ­cze­snej fizyki kwan­to­wej i mole­ku­lar­nej. Naczelną zasadą tej metody jest indy­wi­du­alne podej­ście do cho­rego jako nie­po­wta­rzal­nej i jedy­nej mozaiki cech kon­sty­tu­cyj­nych, obcią­żeń wro­dzo­nych i naby­tych oraz wła­snej histo­rii życia i cho­roby.


SIT można zdefiniować jako terapię sygnałami elektromagnetycznymi, mającymi charakter informacji i działającymi na poziomie regulacyjnym organizmów żywych.

Medy­cyna infor­ma­cyjna jest nie­zwy­kle sku­teczna w lecze­niu wielu cho­rób zarówno ostrych jak i prze­wle­kłych (np. aler­gie, cho­roby prze­wodu pokar­mo­wego, grzy­bice, nawra­ca­jące infek­cje, zabu­rze­nia dróg odde­cho­wych, sys­temu immu­no­lo­gicz­nego i hor­mo­nal­nego, ner­wice, depre­sje, prze­wle­kłe zmę­cze­nie, uza­leż­nie­nia, nad­po­bu­dli­wość u dzieci oraz wiele innych )

Do terapii wykorzystywany jest aparat Vega-Select, do diagnostyki aparat Vega Midi test.


Homeopatia

Simi­lia simi­li­bus curan­tur – podobne należy leczyć podob­nym. Jest to podstawowa zasada homeopatii.   

Homeopatia jest metodą terapeutyczną uznaną przez Światową Organizację Zdrowia WHO, mającą na celu przywrócenie lub podniesienie poziomu zdrowia organizmu, poprzez podanie sprawdzonego potencjonowanego  leku, indywidualnie dopasowanego wg prawa podobieństwa


Metody sto­so­wane w Gabinecie nie są alterna­tywne dla medy­cyny akademickiej, są raczej  jej uzu­peł­nie­niem i wzbogaceniem.


Dane firmowe


Bionix Studio Gabinet Lekarski

Adres: Mikołajska 9/731-027 Kraków

Tel: Rejestracja telefoniczna: 12 422 62 56

NIP: 663-128-27-78


Adres korespondencyjny


Bionix Studio Gabinet Lekarski

Mikołajska 9/7

31-027 Kraków

Tel: 12 422 62 56


LokalizacjaFormularz kontaktowy


  _____  ______  _ _   ____ 
 / ____| | ____| | || |  / __ \ 
 | |   | |__  | || |_ | | | |
 | |   | __|  |__  _| | | | |
 | |____ | |____   | |  | |__| |
 \_____| |______|  |_|  \____/